پروژه آموزشگاه موسیقی البرز

پروژه: خریذ هاست و انتقال دامین و طراحی و ویرایش و سفارشی سازی وبسایت آموزشگاه موسیقی البرز؛ نام قالب: زیفایر؛ مراحل پروژه: نصب و طراحی و سفارشی سازی و سئوی وبسایت؛ مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۴۶۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی شرکت ساینا) تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱؛ (چهار روز کاری) لینک آدرس: academyalborz.com

فهرست