استودیو صدابرداری و ضبط صدا

پروژه: طراحی و سئوی سایت. نام قالب: فلت سام؛ مراحل پروژه: ویرایش و سفارشی سازی و سئوی وبسایت و پشتیبانی؛ مجری: سایناچی_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۳٫۳ میلیون تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی ساینا و همکاری ادامه دار پشتیبانی سایت ماهانه ۲میلیون تومان) لینک آدرس: studiozabteseda.ir

فهرست