پروژه دوزبانه مهام؛

پروژه: طراحی و راه اندازی وبسایت دوزبانه شرکتی پیشرو تجارت مهام؛ مراحل پروژه: طراحی و راه اندازی و بارگذاری وبسایت و سئوی وبسایت شرکتی دوزبانه؛ مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۴۰۰هزار تومان ؛ تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴؛ (پنج روز کاری) لینک آدرس: http://www.maham-trading.com/
فهرست