پروژه تولیدی کاور مبلی

پروژه: ویرایش و سفارشی سازی وبسایت شرکت برای تولیدی کاور مبلی؛ نام قالب: فلت سام؛ مراحل پروژه: ویرایش و سفارشی سازی و سئوی وبسایت و پشتیبانی؛ مجری: سایناچی_مهندس تهرانی؛ هزینه کل: ۳٫۳ میلیون تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی ساینا و همکاری ادامه دار پشتیبانی سایت ماهانه ۶۵۰هزار تومان) لینک آدرس: covermobli

فهرست